Tag Archives: bổ nhiệm

Bổ nhiệm Giám Đốc và Phó Giám Đốc Four Home Holding

Four Home vui mừng bổ nhiệm Giám Đốc và Phó Giám Đốc Four Home Holdings. Sáng nay, ngày 05/04/2021 trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ nhân viên Four Home, thay mặt Ban Lãnh đạo công ty, Phó Tổng DHT Vũ Xuân Trường đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc và Phó […]